• Domov
  • Dolgotrajnost postopkov za vzpostavitev vodovarstvenih območij

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem glede dolgotrajnosti postopkov vzpostavitve VVO in prosila za povpraševanje o izkušnjah drugih občin. V sekretariatu SOS smo občine o tem povprašali, in sicer je občino članico zanimalo:

  • ali se je kakšna občina že srečala z omenjenim dolgotrajnim postopkom določitve VVO in kako je ravnala, če v svojih obstoječih lokalnih predpisih (Odlokih o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode), ki se na podlagi 216. člena ZV-1 še uporabljajo do določitve VVO s strani Vlade RS, nekega novejšega pomembnega vodnega izvira (ki se uporablja za javni vodovodni sistem) ni imela opredeljenega kot varstveni pas oz. VVO ter kako je občina v tem primeru (pravno) zaščitila tako zelo pomemben vir pitne vode?
  • Ali je možen slučajno kakšen začasen ukrep (v smislu začasne odredbe)? 

Odgovore občin članic SOS smo zbirali do 12.4.2019 in pridobili odzive tukaj.