• Domov
  • Na skupščini SOS izvolili novo vodstvo organizacije

Vrhnika, 17 4. 2019 – v prostorih Cankarjevega doma Vrhnika je potekala volilna skupščina Skupnosti občin Slovenije. Predsedovanje Skupnosti občin Slovenije si bodo po rotacijskem sistemu v enakem časovnem deležu štiriletnega mandata delili Peter Misja (za sekcijo ostalih občin), dr. Aleksander Jevšek (za sekcijo mestnih občin) in Jasna Gabrič (za sekcijo občin s sedežem upravnih enot). Kot podpredsedniki so bili izvoljeni Aco Franc Šuštar (za sekcijo ostalih občin), Saša Aleksander Arsenovič (za sekcijo mestnih občin) in dr. Vladimir Prebilič (za sekcijo občin s sedežem upravnih enot). Skupnost občin Slovenije je na skupščini imenovala tudi častnega člana SOS, to je Leopold Kremžar, nekdanji župan občine Miklavž na Dravskem polju.

Kot člane predsedstva SOS je skupščina v sekciji ostalih občin izvolila Franca Franja Goloba (Vuzenica), Marjan Kardinar (Dobrovnik), Saša Likavec Svetelšek (Hrpelje – Kozina), Darja Vudler (Sv. Andraž v Slovenskih Goricah), Franc Čebulj (Cerklje na Gorenjskem), Blaž Milavec (Sodražica), Branko Ledinek (Rače – Fram) in Damijan Jaklin (Velika Polana). V sekciji občin s sedežem upravnih enot so bili izvoljeni Marko Rupar (Cerknica), Tadej Beočanin (Ajdovščina), Uroš Brežan (Tolmin), Srečko Ocvirk (Sevnica), dr. Ivan Žagar (Slovenska Bistrica), Janko Kos (Žalec), Ivan Molan (Brežice) in Marijana Cigala (Dravograd). V sekciji mestnih občin pripadajo mesta v predsedstvu mestnim občinam Kranj, Matjažu Rakovcu, Slovenj Gradec, Tilnu Kluglerju, Ptuj, Nuški Gajšek in Velenje, Bojanu Kontiču.

Na skupščini SOS so potekale tudi volitve v nadzorni odbor SOS. Skupščina je mandat za naslednja štiri leta zaupala Mitji Horvatu (Duplek), Marjanu Žmavcu (Cerkvenjak), Bertu Menardu (Logatec), Egonu Repniku (Miklavž na Dravskem polju) in Jožetu Kužniku (Polzela).

Statut SOS določa, da morajo biti pri delovanju in sestavi organov upoštevana regijska razpršenost občin, politična pripadnost vodstev občin, enakopravna zastopanost obeh spolov in velikost občin. Tako je članstvo Skupnosti občin Slovenije na volitvah sledilo priporočilom za vključitev občin iz različnih statističnih regij, upoštevalo je različne politične pripadnosti županj in županov tako, da je vodstvo skupnosti pokrilo večji del političnega spektra na lokalni ravni in zagotovilo tudi večjo zastopanost županj v vodstvu SOS, glede na večje število županj, izvoljenih na preteklih lokalnih volitvah.

Skupščina SOS je obravnavala in sprejela tudi pomembne dokumente SOS kot so poročilo o delu 2018, načrt dela 2019, finančno poročilo za leto 2018 ter finančni in kadrovski načrt za leto 2019.

Prav tako je Skupnost občin Slovenije na redni letni skupščini imenovala častnega člana SOS. Ta naziv je prejel nekdanji župan občine Miklavž na Dravskem polju, Leopold Kremžar.

Leopold Kremžar je bil župan Občine Miklavž na Dravskem polju od njene ustanovitve leta 1998 do lokalnih volitev 2018, ko je zaključil županski mandat. V Skupnosti občin Slovenije je bil ves čas njegovega županovanja izjemno aktiven, tudi kot član predsedstva SOS. Leta 2010 je bil izvoljen za predsednika sekcije ostalih občin in leta 2011 prevzel predsedovanje Skupnosti. Do lokalnih volitev leta 2014 je opravljal tudi funkcijo podpredsednika SOS. V času predsedovanja si je prizadeval za združitev Skupnosti in Združenja občin Slovenije, veliko mero pozornosti pa je posvečal ureditvi področja financiranja lokalnih skupnosti, uveljavitvi zakona za uravnoteženje javnih financ za občine in sprostitvi cen komunalnih storitev. Skupnost občin Slovenije je zastopal tudi kot predsednik programskega sveta Kongresa slovenskih občin. Tudi po preteku njegovega predsedovanja je SOS zastopal na številnih sestankih z ministrstvi, posebno pozornost je posvečal področju gospodarskih javnih služb in za to prejel tudi posebno pooblastilo predsedstva SOS. Širše članstvo SOS je s podeljenim nazivom častnega člana njegova prizadevanja za razvoj in napredek Skupnosti občin Slovenije izreklo posebno zahvalo.