• Domov
  • Polnilna infrastruktura za elektromobilnost

Iz Skupnosti občin Slovenije smo se že leta 2017 seznanili z izzivi občin, ki jih s seboj prinašajo nove tehnologije, takrat z upravljanjem s polnilnimi postajami za električne avtomobile. Medtem, ko upravljavski modeli v Sloveniji, kot tudi v drugih državah članicah EU še vedno niso optimalni, smo se nedavno soočili še z izzivom standardizacije samih postaj in njihovih podatkov, saj infrastrukturno okolje, vključno s podatki uporabnikom niso prijazni. Različni priklopi, različni plačilni sistemi, različne platforme z bolj ali manj zanesljivimi podatki uporabnike polnilnih postaj pogosto puščajo v negotovosti in predstavljajo precejšnje izzive za načrtovanje poti. Izzivi so še večji, kadar so uporabniki turisti iz drugih držav. Iz SOS smo vprašanje, kakšne so usmeritve in politike na področju standardizacije polnilne infrastrukture naslovili na Evropsko komisijo in Ministrstvo za infrastrukturo. V nadaljevanju povzemamo odzive:

Iz Ministrstva za infrastrukturo so sporočili, da so partner projekta IDACS (ID and Data COllection for Sustainable Fuels in Europe), ki ga sofinancira EU. Cilji projekta so:

  1. razvoj pristopa za vzpostavitev evropskega sistema unikatnih identifikacijskih (ID) oznak za e-mobilnost. S temi ID oznakami bi na ravni EU enoznačno identificirali operaterje polnilnic in ponudnike storitev e-mobilnosti (namen identifikacije pogodbe, polnilnice, ponudnika polnjenja),
  2. razvoj pristopa za vzpostavitev skupne zbirke podatkov o ID oznakah, ki bo omogočala izmenjavo informacij med DČ in zagotavljala, da ne prihaja do podvajanj oznak,
  3. pridobitev manjkajočih podatkov o električnih in vodikovih polnilnicah (opcijsko tudi za druga alternativna goriva) in zagotovitev, da so vsi podatki na voljo skozi nacionalne kontaktne točke (v skladu z ITS direktivo – 2010/40/EU),
  4. razviti strategijo za dolgoročno zbiranje zgoraj omenjenih podatkov.

Končni cilj pa je boljša ozaveščenost potrošnikov o dostopnosti alternativnih goriv in s tem povečanje njihove uporabe ter podpora strukturiranemu razvoju trga skozi skupni pristop na EU ravni. Projekt se je začel januarja (prvi sestanek partnerk je potekal februarja letos) in bo trajal 3 leta, do konca 2021.

V prvi fazi želijo na MZI zagotoviti, da se bodo ključni podatki o vseh javnih polnilnicah zbirali na enem mestu na državni ravni.

Iz Evropske komisije, kabineta Violete Bulc, komisarke za transport so odgovorili, da obstaja direktiva o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN, ki pa kljub temu da je iz leta 2014, potrebna prenove. Prav s tem razlogom v Komisiji trenutno poteka revizija te direktive in bi bili zelo veseli tudi vaših vprašanj ter kaj bi vi kot predstavniki lokalne skupnosti od te direktive potrebovali.

V odgovoru so zapisali tudi, da žal trenutno standardizacija še ne obstaja in podatki še niso prosto dostopni (vsaj tega evropska zakonodaja ne zapoveduje), da je Komisija naklonjena prostim dostopom do podatkov in brezhibni uporabi polnilnic. V to smer bo šla tudi revizija direktive.

Na Skupnosti občin Slovenije ocenjujemo, da je povabilo Evropske komisije k sodelovanju pri reviziji direktive dobra priložnost za lokalne skupnosti, saj se na koncu verige odločanja o pravilih, ta udejanjajo v obliki konkretnih ukrepov prav na lokalni ravni.