• Domov
 • Poziv občinam k sodelovanju v programu podpore pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in društvo Focus sta v okviru projekta Dovolj za vse, za občine odprla prijave v program podpore pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Namenjen je občinam, ki želijo izboljšati veščine za vodenje vključujočih procesov v svoji lokalni skupnosti in že imajo projektno idejo s katro bi želeli biti prepoznavni kot trajnostno usmerjena občina, ki razvija in podpira skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.

Na poziv se lahko prijavijo občine na katerikoli stopnji projektne ideje. Lahko so še na začetku in želijo na participatoren način identificirati področja in projekte skupnostnega upravljanja ter se povezati z deležniki v lokalnem okolju, lahko pa že imajo konkretno idejo in jo želijo preveriti ter pripeljati bližje k izvedbi. Program podpore občinam bo oblikovan po meri izbranih občin in bo lahko vključeval:

 • pregled razpoložljivosti in razvojnega potenciala življenjskih virov v občini;
 • razvoj projektne ideje in izvedbo delavnic posvetovanja v lokalni skupnosti;
 • participatorno vodenje procesa sprejemanja občinskih strategij na prednostnih področjih;
 • pregled različnih možnosti financiranja skupnostnih projektov;
 • podporo pri komunikaciji z deležniki v lokalni skupnosti.

Prednostna področja:

 • oskrba z obnovljivimi viri energije;
 • učinkovita raba energije;
 • trajnostna mobilnost;
 • trajnostna potrošnja in lokalno krožno gospodarstvo;
 • oskrba s hrano;
 • trajnostni turizem.

Pri prijavi projekta ali področja upravljanja so občinam v pomoč gradiva, ki so nastala v preteklih fazah projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Še posebej velja omeniti Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri in Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov.

Podrobnosti najdete v razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo prijave interesa je 31. maj 2019 do 12. ure. Prijavo pošljite po elektronski pošti na info@dovoljzavse.si. Pri prijavi uporabite prijavnico za prijavo interesa.

Za več informacij vam je na voljo Barbara Kvac, info@dovoljzavse.si.