• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – delovno gradivo

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – delovno gradivo.

Predlagane spremembe in dopolnitve sledijo potrebam sodobnega poslovnega prometa. Pri nepremičninah se spreminja ureditev glede omejitve lastninske pravice po volji lastnika ter  upravljanje solastnine, dopolnjujejo se pravila glede možnosti oblikovanja etažne lastnine, ki bolj odražajo dejansko stanje uporabe stavbe in pripadajočega zemljišča ter upoštevajo možnosti, ki jih ponujajo (nove) metode gradnje. Dopolnjuje se ureditev nepravih stvarnih služnosti, ki služijo javnemu interesu in spreminja se ureditev stavbne pravice. V zvezi s premičninami bo sprememb deležna ureditev neposestne zastavne pravice, predvidena pa je tudi prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da priloženo gradivo pregledate in nam do petka, 3. maja 2019 posredujete vaše mnenje oziroma morebitne pripombe na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: