• Domov
  • Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin, ZEN-B

Vlada Republike Slovenije je na 28. redni seji dne 18. aprila 2019 določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – nujni postopek.

Temeljni cilj predloga zakona je podaljšanje obstoječe ureditve vodenja podatkov o dejanski rabi zemljišč v zemljiškem katastru do 31. marca 2020. Z zagotovitvijo ustrezne pravne podlage bo omogočeno nemoteno izvajanje množičnega vrednotenja po ZMVN, dokler ne bodo izvedene vse aktivnosti določitve modelov vrednotenja ter prvega pripisa posplošenih vrednosti nepremičninam na podlagi ZMVN-1.

Besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-B).

Mnenje k predlogu zakona lahko podate do 3.5.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.