• Domov
  • Vabilo medijem na volilno skupščino SOS 2019

Predstavnike medijev obveščamo, da bo volilna skupščina Skupnosti občin Slovenije potekala v sredo, 17. aprila 2019, v Cankarjevem domu Vrhnika, Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika.

Skupščina bo obravnavala in sprejemala pomembne dokumente SOS kot so poročilo o delu 2018, načrt dela 2019, finančno poročilo, finančni načrt in drugi dokumenti, pomembni za delovanje organizacije.

Ker je letošnja skupščina volilna, se bodo predstavili kandidati in kandidatke za mesto predsednikov in podpredsednikov sekcij SOS, opravile pa se bodo volitve novih Predsednikov in Podpredsednikov sekcije mestnih občin, sekcije občin s sedeži upravnih enot in sekcije ostalih občin ter volitve članic in članov v Predsedstvo SOS in Nadzorni odbor SOS.

Prav tako bo Skupnost občin Slovenije na redni letni skupščini razglasila častnega člana SOS, za katerega je predlagan nekdanji župan Leo Kremžar, ki je organizacijo zastopal tudi kot njen predsednik.

Seja je odprta za javnost predvidoma od 12.30 ure dalje, ko bodo znani volilni rezultati in bo potekalo imenovanje častnega člana SOS. Predstavnike medijev prosimo, da nas o vaši prisotnosti obvestite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si ali na 041 332 447. Tako se bomo lažje odzvali na vaše prošnje za izjave novega vodstva.