• Domov
  • Javna obravnava osnutka Zakona o katastru nepremičnin

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v javno obravnavo osnutek Zakona o katastru nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.  Osrednji cilj novega Zakona o katastru nepremičnin je vzpostavitev enotne evidence, imenovane »kataster nepremičnin«, o parcelah, stavbah in delih stavb v Republiki Sloveniji, z namenom zagotavljanja še večje učinkovitosti, medsebojne usklajenosti, kvalitetnega in lažjega dostopa do evidentiranih podatkov, uveljavljanja novih načinov vlaganja vlog s sredstvi informacijsko komunikacijske tehnologije, pospešitev postopkov vpisa sprememb, razvijanje novih storitev posredovanja obdelanih podatkov o nepremičninah in zagotovitev dostopa do celovitih podatkov o nepremičninah na enem mestu.

Gradivo:

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam lahko pošljete do srede, 5.  junija 2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.