• Domov
  • Svetovanje Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti

Ministrstvo za finance ima v okviru Direktorata za proračun organiziran Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, ki izvaja oz. spremlja izvajanje sistemske javnofinančne zakonodaje in druge zakonodaje, ki se nanaša na financiranje lokalnih skupnosti. Na občine so naslovili dopis z obvestilom, da lahko vaša specifična vprašanja z vidika delovanja ali nejasnosti, ki izhajajo iz delovnega področja ministrstva (priprava in izvrševanje občinskega proračuna, pomoč pri tehničnih težavah v sistemih in aplikacijah za sporočanje podatkov,..), naslovite na njihov naslov gp.mf@gov.si.

Dopis MF.