• Domov
  • Upoštevanje stanovanjskega kredita pri plačilu vrtca

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s povpraševanjem glede upoštevanja stanovanjskega kredita pri plačilu vrtca. V skladu z 28b členom Zakona o vrtcih namreč lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določen z odločbo pristojnega CSD, še dodatno zniža. Občino članico je zanimalo:

– ali občine upoštevajo stanovanjski kredit pri izračunu plačila vrtca?

– povezava do občinskega pravilnika

– težave / dileme s katerimi se občine soočajo?

V sekretariatu smo na občine članice naslovili povpraševanje in vas zaprosili za povratne informacije do 13. 5. 2019. Tukaj najdete informacije občin članic.