• Domov
  • Vabilo medijem – 1. seja predsedstva SOS

Skupnost občin Slovenije sklicuje 1. sejo Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki bo v torek, 21. maja 2019, s pričetkom ob 10.30 potekala v hotelu CUBO, Slovenska cesta 15, 1000 Ljubljana.

Na prvi seji predsedstva po redni volilni skupščini SOS bo predsedovanje Skupnosti občin Slovenije njen dosedanji predsednik Branko Ledinek predal županu MO Murska Sobota dr. Aleksandru Jevšku, ki je na volilni skupščini prejel največje število glasov med mestnimi občinami, ki so članice SOS. Osrednja vsebinska točka 1. seje predsedstva bo posvečena tematiki ustanavljanja pokrajin, h kateri je vabljen izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik iz Pravne fakultete v Mariboru. Prav tako bo podana informacija o delu Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, sicer pogovori o ukrepih še potekajo.

Novinarke in novinarje vabimo, da se seji priključite, zaradi lažje organizacije pa vas prosimo, da vašo prisotnost na seji sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.