• Domov
  • Predloga zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-I

Obveščamo, da je na Državnem zboru v obravnavi Predloga zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-I.

Cilj spremembe in dopolnitve:

Ukinitev fiktivnega izračuna pravice, do katere bi posameznik oziroma družina lahko bila upravičena, če bi jo uveljavljala v skladu z vrstnim redom, se predlaga s ciljem poenostaviti postopke odločanja pravicah iz javnih sredstev ter zagotoviti lažje in učinkovitejše odločanje o pravicah iz javnih sredstev.

Sprememba v hrambi podatkov iz centralne zbirke podatkov se predlaga s ciljem, da se omogoči dostop do osebnih podatkov, ki so potrebni za odločanje v sodnih postopkih (odločanje o pravicah iz javnih sredstev), zapuščinskih postopkih, ki trajajo več kot pet let, načrtovanje politike socialnega vključevanja, spremljanje stanja ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše morebitne pomisleke na predlog nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 27.6.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.