• Domov
  • Nujni poziv Vladi RS: Večina pričakuje ukrepe za naslovitev podnebne krize

Široka skupina množičnih organizacij s področij trajnostnega razvoja, človekovih pravic, kulture, pravic potrošnikov, mladine, kmetijstva, delavskih pravic, skupnosti občin … je na Vlado Republike Slovenije naslovila nujni poziv, s katerim jo je pozvala, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati. V času, ko država sprejema ključne odločitve za naslavljanje podnebnih sprememb, podporniki poziva od vlade pričakujejo, da z odločnim ukrepanjem in zavezujočim načrtom izpolni pravico vseh do zdravega življenjskega okolja. Posamezniki in organizacije lahko poziv podprejo na spletni strani www.podnebnakriza.si.

Občine že izvajajo številne ukrepe tako za prilagajanje, kot tudi za blaženje podnebnih sprememb. Verjamemo, da bi lahko naredili še veliko več z dodatnimi razpoložljivimi resusi, ki zahtevajo politično odločnost in primerno pozicioniranje v strateških dokumentih. Zato se je Skupnost občin Slovenije pridružila široki skupini množičnih organizacij v skupnem nujnemu pozivu Vladi, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.

POZIV OBČINAM

Vabimo občine, da poziv podprete tudi v imenu vaše občine. To storite tako, da pošljete izraz podpore na elektronski naslov info@podnebnakriza.si in priložite logo/grb občine.

Nadalje lahko preko svojih komunikacijskih kanalov obvestite svoje občane in predvsem mlade, ki so s petkovovimi protesti ustvarili množično globalno gibanje z jasno izraženimi stališči in pričakovanji v zvezi s podnebno krizo, da si na portalu www.podnebnakriza.si lahko ogledajo vse podpornike in oddajo svoj individualni podpis.

Poziv lahko podprete tudi v svojem lastnem, individualnem imenu na www.podnebnakriza.si.

Čebelarska zveza, Planinska zveza, Rdeči Križ Slovenije, Nacionalni svet invalidskih organizacij, Zveza Tabornikov Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Skupnost občin Slovenije … To so nekatere izmed velikih množičnih organizacij, ki so z nujnim pozivom danes od Vlade RS zahtevale, naj trend »pasivnega« ukvarjanja s podnebnimi spremembami prekine z odločnim ukrepanjem na vseh področjih družbenega življenja – energetiki, prometu, hrani, industriji, gospodarstvu. Podpisnike poziva, skupaj več kot 40 organizacij, povezuje prepričanje, da podnebne spremembe pomenijo resno grožnjo našemu preživetju ter pričakovanje, da je ukrepanje nujno prav zdaj, ko še lahko preprečimo neobvladljive posledice.

V letu 2019 bo opredeljen odziv naše države na nastalo podnebno krizo. Vlada pripravlja ključne dokumente, ki bodo opredelili cilje, politike in ukrepe za naslavljanje podnebnih sprememb – podnebni zakon, dolgoročno podnebno strategijo in nacionalni energetski in podnebni načrt do leta 2030.

Nedavno poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe o globalnem segrevanju za 1,5 °C je zadnje v vrsti opozoril znanstvene skupnosti, da se čas za ukrepanje izteka. Poročilo kot še varno mejo opredeljuje omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C glede na predindustrijsko raven. To je tudi cilj, h kateremu se je s Pariškim sporazumom zavezala mednarodna skupnost.