• Domov
  • Prihodki od turistične takse in odhodki za turizem

Na SOS se pogosto srečujemo z vprašanji o turistični taksi in namenih za kaj se ta taksa porablja v občinah. Zato smo se poglobili v podatke občinskih proračunov in jih povzeli v spodnjem grafu za zadnjih šest let. Podatki kažejo, da občine v turizem vlagajo veliko več sredstev, kot je prihodkov iz naslova turistične takse. Tako lahko utemeljeno zavržemo občasne očitke, da občine namenska sredstva iz naslova turističnih taks ne porabljajo namensko, dejstvo je prav nasprotno.


Nazadnje posodobljeno: