• Domov
  • SOS obravnavala problematiko nespoštovanja pravil javnega naročanja v javnih lekarniških zavodih

Maribor, 21.6.2019 – Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 2. redni seji 20. junija 2019 sprejelo sklep, da naj problematiko nespoštovanja pravil javnega naročanja v javnih lekarniških zavodih v Sloveniji obravnava glavni odbor SOS z namenom, da vse občine, ki so ustanoviteljice javnih lekarniških zavodov pozove, da preko svojih predstavnikov v organih upravljanja javnih zavodov nemudoma izvedejo potrebne ukrepe za odpravo nepravilnega poslovanja javnih lekarniških zavodov. Predsedstvo je problematiko nespoštovanja pravil javnega naročanja v javnih lekarniških zavodih v Sloveniji naslovilo tudi na strokovne komisije SOS. Prav tako je Skupnost občin Slovenije na podlagi sklepa predsedstva že posredovala pobudo za obravnavo problematike na Interesno skupino lokalnih interesov in Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta.

Javni lekarniški zavodi že vrsto let ne spoštujejo predpisov o javnem naročanju, zdravila pa nabavljajo z neposrednimi pogodbami z določenimi dobavitelji. Samo v letu 2018 je 24 lekarniških zavodov s štirimi največjimi dobavitelji zdravil, medicinskih pripomočkov in prehranskih dopolnil brez razpisa ustvarilo 481 milijonov evrov prometa.

Nabava zdravil v javnih lekarniških zavodih v letu 2018 brez javnega naročila:

Lekarna Ajdovščina 6.636.120,21 €
Lekarna Brežice 6.714.694,49 €
Celjske lekarne 39.091.117,69 €
Kraške lekarne Ilirska Bistrica 17.272.965,83 €
Lekarne Kočevje 4.292.568,83 €
Obalne lekarne Koper 18.855.245,75 €
Gorenjske lekarne 44.021.464,46 €
Lekarna Krško 4.301.067,55 €
Mariborske lekarne Maribor 48.325.163,87 €
Lekarna Mozirje   4.081.433,82 €
Pomurske lekarne Murska Sobota 28.392.571,81 €
Goriška lekarna 13.671.723,40 €
Dolenjske lekarne Novo mesto 22.242.274,09 €
Lekarna Ormož 4.063.162,92 €
Lekarna Ptuj 11.235.182,26 €
Koroška lekarna 17.562.668,69 €
Lekarna Ribnica 3.035.138,41 €
Lekarna Sevnica 5.840.976,29 €
Lekarna Slovenska Bistrica 6.451.255,16 €
Zasavska lekarna Trbovlje 13.987.823,77 €
Lekarna Velenje 13.265.297,70 €
Žalske lekarne 5.982.552,90 €
Mestne lekarne Kamnik 20.596.275,27 € (7.470.328,00€ javno naročilo)
Lekarna Ljubljana 133.313.571,54 € (4.744.705,33€ javno naročilo).

Nespoštovanje predpisov omogoča monopolni položaj, posledično pa dražja zdravila tako na recept kot brez recepta in slabšo kakovost storitev. Kar pa vedno prekomerno plačata Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s tem pa vsi zavarovanci oziroma pacienti. To ugotavlja tudi Računsko sodišče in Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence. Da so javni lekarniški zavodi dolžni spoštovani zakon o javnem naročanju, trdi tudi Ministrstvo za javno upravo, k sprožitvi ustreznih postopkov pa je že pozvala tudi Komisija za nadzor javnih financ.

Ta večletna kršitev veljavnih predpisov s strani javnih lekarniških zavodov je torej poznana vsem inštitucijam, ki so dolžne skrbeti za zakonitost poslovanja javnih lekarniških zavodov in gospodarno ter zakonito porabo proračunskih sredstev za zdravstvo. Pa vendarle se doslej na tem področju ni nič premaknilo.

»Nesprejemljivo je, da javni lekarniški zavodi, ki bi morali v prvi vrsti skrbeti za javni interes in svoje uporabnike, ne spoštujejo Zakona o javnem naročanju. Nesprejemljivo je tudi, da država ne ukrepa, oziroma vsaj učinkovito ne. Zato je pomembno, da ukrepa SOS in občine ustanoviteljice javnih lekarniških zavodov, ki lahko preko svojih predstavnikov v organih upravljanja zagotovimo zakonitost poslovanja in tako obranimo javni interes« je izjavil predsednik Skupnosti občin Slovenije župan dr. Aleksander Jevšek.