• Domov
  • Povpraševanje glede volilnih enot

Na nas se je obrnila občina članica s prošnjo za posredovanje izkušenj ostalih občin. Občina pristopa k pripravi novega Odloka o volilnih enotah, pri čemer bi namesto dosedanjih treh volilnih enot imeli samo eno volilno enoto. Volilni sistem je proporcionalni, voli se 17 svetnikov.

Občino zanimajo izkušnje ostalih občin, ki ste pristopile k takšni spremembi oziroma prednosti in slabosti sistemov z eno in več volilnimi enotami.

Odgovore nam prosimo pošljite do petka, 21.6.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.