• Domov
  • Izvajanje Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v krajevnih skupnostih

Ministrstvo za javno upravo je sistemsko pristojno za izvajanje Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. S strani Inšpektorata za javni sektor, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem določb ZDIJZ, so bili obveščeni o nepravilnem oziroma pomanjkljivem izvajanju ZDIJZ s strani krajevnih skupnosti; inšpektorat ocenjuje, da gre za sistemsko problematiko. Krajevne skupnosti, ki imajo status oseb javnega prava so namreč v celoti zavezanke za posredovanje informacij javnega značaja.

Na ministrstvu izvajajo spodbujevalne naloge na omenjenem področju, zato so pripravili nekaj informacij na tem področju, ki jih najdete tukaj.