• Domov
  • Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov sprejeli stališče k osnutku Zakona o pokrajinah

Tukaj objavljamo stališče Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov k osnutku Zakona o pokrajinah in načrtu aktivnosti v postopku priprave osnutkov pokrajinske zakonodaje, ki sta ga oblikovali na skupni seji 15. 7. 2019.