• Domov
  • Povpraševanje – občinski urbanist

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem vezanim na prakso v ostalih občinah.

»ZUreP-2 v drugem odstavku 298. člena določa, da morajo občine zagotoviti sodelovanje občinskega urbanista. Zanimajo nas izkušnje ostali občin in sicer:

  1. Kako imate urejeno sodelovanje v primeru, da občinski urbanist ni zaposlen v okviru občinske uprave?
  2. Kako v teh primerih vrednotite delo urbanista (urna postavka, mesečni pavšal, ….)?«

Odgovore nam prosimo posredujte do torka, 23.7.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.