• Domov
  • Povpraševanje – odškodnine za služnostne pogodbe za gradnjo elektro priključkov/omrežij ali soglasja

Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjega povpraševanja ostalim občinam:

  • Ali občine zaračunavate odškodnino za služnost v primeru služnostnih pogodb za gradnjo individualnih elektro priključkov (stranki pogodbe sta poleg občine investitor in elektro podjetje – komu v tem primeru zaračunate odškodnino) ter za služnost v primeru pogodb za gradnjo elektro omrežij (investitor elektro podjetje)?
  • Ali namesto služnostnih pogodb izdajate soglasja po tretjem odstavku 35. člena Gradbenega zakona?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do torka, 6.8.2019  na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.