• Domov
  • Povpraševanje – podeljevanje štipendij /žepnin

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanji vezanimi na podeljevanje štipendij oziroma žepnine, zato vas vljudno naprošamo za sodelovanje.

  1. Ali v vaši občini podeljujete štipendije, žepnine ali oboje?
  2. Ali žepnine podeljujete vsem ali jih omejite ter kako (prihodki staršev, osnova za dohodnino,…)?
  3. Kakšna je višina žepnin in/ali štipendij?
  4. Koliko štipendij in/ali žepnin podelite?
  5. Ali lahko en upravičenec prejme žepnino in štipendijo (v kolikor podeljujete oboje)?
  6. Ali nam lahko posredujete povezavo do vašega predpisa, ki ureja podeljevanje štipendij /žepnin.

Odgovore nam prosimo pošljite do torka, 30.7.2019 na naslov alja.babic@skupnsotobcin.si.