• Domov
  • Smernice – standardi in normativi za izvajanje 24-urne dežurne službe

Na podlagi pobude SOS, ZOS, in ZMOS je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oblikovalo delovno skupino, ki bi naj pripravila strokovne smernice za izvajanje 24 urne dežurne službe. Ta delovna skupina je bila sestavljena iz predstavnikov Obrtne zbornice Slovenije, MGRT in Zbornice komunalnega gospodarstva (njihove kisije zaejavnosti). Po začetnih usklajevanjih je prišlo do nestrinjanja na področju pogojev izvajanja  te gospodarske javne službe in predstavniki Obrtne zbornice so prekinili sodelovanje. Ne glede na to je skupina na Gospodarski zbornici Slovenije nadaljevala z delom in pripravila Smernice za izvajanje 24-urne dežurne službe, ki jih najdete v priponki sporočila.

V Skupnosti občin Slovenije jih objavljamo, saj menimo, da so lahko občinam v pomoč in orientacijo pri oblikovanju občinskih odlokov, poudariti pa želimo, da predstavljajo zgolj priporočila in nimajo zakonske podlage, torej se občine prosto odločate ali boste priporočila pri oblikovanju odlokov upoštevale ali ne.

Ostale dokumente objavljamo v vednost in v izogib morebitnim pripombam o pridržanju stališč ostalih vpletenih deležnikov.

Strokovne smernice-standardi in normativi za izvajanje 24-urne dežurne službe

Odziv obrtne zbornice na smernice

Odziv MGRT na dopis Obrtne zbornice