• Domov
  • Odlok o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za socialno ekonomijo

V obravnavo smo prejeli Odlok o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za socialno ekonomijo. V skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu bo svet zagotavljal usklajevanje politik na področju socialne ekonomije z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe, pri čemer bodo ključne naloge sveta: oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva, analiziranje potreb razvoja socialnega podjetništva, spodbujanje vključevanja občin v določanje in izvajanje politik razvoja socialnega podjetništva na lokalni in regionalni ravni, za pripravo razvojnih dokumentov ter za analiziranje, vrednotenje in spremljanje izvajanja ukrepov in politike razvoja socialnega podjetništva. V svetu je predviden tudi 1 predstavnik reprezentativnih združenj občin.

Vljudno vas prosimo, da predlog odloka pregledate in nanj podate mnenje na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 12.8.2019.