• Domov
  • V medresorski obravnavi je Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem  

V medresorski obravnavi je Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Namen uredbe je podrobnejša ureditev skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, vključno z ukrepi varstva pred požarom.

Uredba se uporablja za vse načine skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, neodvisno od tega, ali so odpadki v razsutem stanju, v balah, v kontejnerjih, kovinskih zabojnikih ali big-bag vrečah. Izjema je skladiščenje odpadkov v standardiziranih ognjevarnih kontejnerjih z vgrajenim zadrževalnim sistemom za prestrezanje in zadrževanje gasilnih tekočin, za katero se uporabljajo le določbe glede ravnanja z gasilno vodo, ki nastaja pri gašenju požarov v skladiščih. Zavezanci za izvajanje uredbe bodo izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in obdelovalci odpadkov. Uredba se uporablja za skladišča, kjer se skladišči več kot 200 m3 odpadkov.

Podrobnosti predlagane uredbe lahko pregledate v opisu tukaj.

Vljudno vas prosimo, da zadnjo verzijo uredbe pregledate in nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 9. 8. 2019 sporočite vaše pripombe in predloge za popravke.