• Domov
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov v ponovni razpravi

V ponovni strokovni obravnavi je besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Besedilo predloga je bilo v letih 2017, 2018 oziroma nazadnje marca letos že v javni razpravi oziroma v strokovnem in medresorskem usklajevanju, tokratna različica pa prinaša nekatere pomembne novosti:

– doslednejšo uskladitev predloga z določbami Splošne uredbe (na način, da je manj prepisovanja in povezovanja njenih določb)

– celovitejši prenos Direktive o varstvu osebnih podatkov za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja (v novem II. delu predloga zakona)

Bistvena vsebina glede obdelav osebnih podatkov se nahaja v I. (splošne določbe, vključno s pravnimi podlagami) in v III. delu (področne ureditve, npr. videonadzor) predloga zakona. Prav tako so pomembne zakonsko določene pristojnosti nadzornega organa (7. poglavje I. dela predloga zakona) ter določbe o pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov (5. poglavje I. dela predloga zakona).

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe in predloge v zvezi s predlogom zakona posredujete najpozneje do torka, 3. 9. 2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.