• Domov
  • 4. seja predsedstva SOS na temo pokrajinske zakonodaje

Kranj, 25. 9. 2019 – v prostorih Mestne občine Kranj je potekala 4. seja predsedstva Skupnost občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali osnutek pokrajinske zakonodaje in zaključke regijskih posvetov o ustanavljanju pokrajin. Prav tako so se seznanili s pobudo za razglasitev dneva slovenskega športa.

Dr. Boštjan Brezovnik je predstavil osnutek pokrajinske zakonodaje in podal informacijo o regijskih posvetih, ki so v preteklih tednih potekali po različnih lokacijah po Sloveniji. Nudili so priložnost za razpravo, v tej fazi predvsem o samem oblikovanju pokrajin. Prvotni predlog bo na podlagi prejetih pobud županjin županov preoblikovan tako, da bo predlagano oblikovanje 10 pokrajin, ob čemer bo Pomurska regija oblikovana tako, da bo vanjo vključena še Prlekija, večja in močnejša Štajerska pokrajina, skupno Zasavsko – Posavsko pokrajino ter večjo Osrednjeslovensko pokrajino. Prav tako je bil sprejet predlog, da se Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Maribor dodeli posebni (pokrajinski) status. Pri pripravi predloga oblikovanja pokrajin je bila upoštevana omejitev Sveta EU tako, da nobena pokrajina ne šteje manj kot 100000 in ne več kot 300000 prebivalcev.

Dr. Brezovnik je nakazal tudi časovnico, po kateri bo popravljen predlog predstavljen predsedniku Republike Slovenije in Vladi RS, na osnovi tega konsenza pa bi lahko dodelali predlog za prenos nalog fiskalne kapacitete na pokrajine. Po besedah Brezovnika bi za usklajevanje do te točke potrebovali okvirno 3 mesece časa, potem bi sledila javna razprava z občinami, končna uskladitev predloga ustreznih zakonskih aktov pa bi potekala do marca prihodnje leto. Predsedstvo SOS je po krajši razpravi podprlo nadaljnje aktivnosti na področju ustanavljanja pokrajin.

Seje predsedstva SOS se je udeležil tudi Mag. Janez Sodržnik, prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je predstavil pobudo za razglasitev 1. oktobra za državni praznik »Dan slovenskega športa«. To bi bil dan, ko bi se spomnili začetkov organiziranega športa v Sloveniji in njegovega pomena. Športno udejstvovanje po besedah Sodržnika ne pomeni le osvajanje in krepitev motoričnega znanja, temveč gre za krepitev telesa, zdrav način življenja, pomeni vpliv na fizično in duševno zdravje, delovno sposobnost ter odnos do bivanja v naravi in do prostega časa. Zato je poudaril kako pomembno je, da na tak dan sodelujejo vrtci in izobraževalne institucije, podjetja z aktivnimi “team buildingi”, domovi za upokojence itd. Predlog Olimpijskega komiteja je Predsedstvo SOS podprlo.