• Domov
  • Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

Predlog Pravilnika z obrazložitvami prilagamo na tej povezavi.

Pripombe in predloge na osnutek pošljite na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do četrtka, 24.10.2019.