• Domov
  • Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o vodah

Skupnost občin Slovenije je prejela v obravnavo predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o vodah (skrajšani postopek).

S predlaganim zakonom se dopolnjuje in spreminja določba Sklada za vode z vidika namena porabe sredstev tega sklada. S ciljem jasnega razumevanja, kaj v zvezi z vodno infrastrukturo se lahko financira iz Sklada za vode, se dopolnjuje 1. točka tretjega odstavka 162. člena zakona o vodah. Dodatno je omogočeno financiranje izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda (95. člen Zakona o vodah) in izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda (96. a člen Zakona o vodah).
Dodana je tudi možnost financiranja oziroma sofinanciranja občinskih projektov izgradnje ali rekonstrukcije sistemov za oskrbo s pitno vodo za zagotovitev javne oskrbe s pitno vodo, ki jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev Evropske unije, nakupa obstoječih zasebnih vodovodov s strani občin zaradi zagotovitve javne oskrbe s pitno vodo in občinskih projektov izgradnje ali rekonstrukcije javne kanalizacije v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, če jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev Evropske unije.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaše predloge ali komentarje na predlagano besedilo najkasneje do srede, 18.9.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.