• Domov
  • Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi

Obveščamo, da je v obravnavi na Državnem zboru RS Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

S predlaganim zakonom se želijo zagotoviti nadaljnji enakomeren razvoj na področju kulture, dostopnost do kulturnih dobrin, nadaljnja skrb za izvedbo tistih programov v kulturi, za katere je nujno treba zagotoviti sredstva, in tudi konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju. Vlaganje v kulturo in ohranjanje kulturne dediščine imata številne pozitivne učinke tudi na druga področja, na gospodarstvo, zlasti na turizem z oplemenitenjem slovenske turistične ponudbe ter približevanjem kulturnih dobrin posameznikom v slovenskem kulturnem prostoru in tudi zunaj njega.

Med nujne programe Republike Slovenije na področju kulture se po predlaganem zakonu uvrščajo:

  1. sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov,
  2. ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture,
  3. podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah,
  4. ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine in digitalizacija kulturne dediščine,
  5. gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju,
  6. zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti,
  7. odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

Predlog zakona najdete na tej povezavi.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 17. 10. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.