• Domov
  • Prva seja komisije za socialo in zdravstvo SOS

Dne 11. 9. 2019 je v Žalcu potekala 1. seja Komisije za socialo in zdravstvo SOS, kjer so članice in člani izrazili svoja pričakovanja do komisije, imenovali predsednika in podpredsednico komisije in obravnavali pokrajinsko zakonodajo z vidika sociale in zdravstva. Za predsednika komisije je imenovan Andrej Sluga iz Občine Krško, za podpredsednico pa Lilijana Zorko iz Mestne občine Maribor. Nadalje je komisije pregledala predlog Zakona o pokrajinah v luči sociale in zdravstva in pri tem zavzela stališče, da je brez predlaganih sočasnih sprememb drugih zakonov s področja sociale in zdravstva ter brez zakona o financiranju pokrajin, težko razumeti kakšni bodo učinki zakona in kaj se bo zgodilo na terenu. Komisija bo spremljala proces ustanavljanja pokrajin in se vanj vključevala s strokovnega vidika, seveda pa je prvotno nujna razmejitev pristojnosti med državo, občinami in regijami.