• Domov
  • 1. seja Komisije za prostor pri SOS

V sredo, 9.10.2019 je potekala 1. ustanovna seja komisije za prostor pri SOS. Uvodoma so članice in člani na kratko predstavili področje svojega dela v občinah, v nadaljevanju pa potrdili za predsednico komisije Andrejo Troha iz občine Škofja Loka ter za podpredsednika komisije Marka Ruparja, župana občine Cerknice in člana predsedstva SOS.

Uvodnemu delu je sledila razprava o prostorskem razvoju v duhu nove pokrajinske zakonodaje. Ker trenutni osnutek Zakona o pokrajinah podrobneje ne ureja nalog in pristojnosti občin oziroma regij na področju prostorskega načrtovanja, so člani komisije govorili predvsem o izzivih, ki se utegnejo pojaviti pri ustanavljanju pokrajin. Velikost regij bi znala otežiti sprejemanje prostorskih aktov torej ponekod bi lahko bil izziv sprejemanje strateškega dela prostorskih načrtov v okviru (velike) regije. Opozorili so še na poseben položaj mejnih občin, govorili o tem kaj bo z občinskimi urbanisti in z medobčinskimi urbanističnimi uradi. Strinjali so se, da so pokrajine operativno nujne in predlagali, da se pristojnosti nosilcev urejanja prostora prenesejo na pokrajine.