• Domov
  • 1. terenski ogled, Solčava

Srečanje Mreže občin v Solčavi za pripravo Odloka o izgledu naselij in krajine.