• Domov
  • Izveden posvet z naslovom: Revizija priprave proračuna in zaključnega računa, procedura umeščanja projektov v NRP, ter upravljanje z dolgom

V četrtek 17. oktobra je v prostorih Austria Trend Hotela v Ljubljani potekal posvet z naslovom Revizija priprave proračuna in zaključnega računa, procedura umeščanja projektov v NRP, ter upravljanje z dolgom, ki smo ga izvedli v sodelovanju z Računskih sodiščem RS ter Ministrstvom za finance.

V sklopu predavanj sta predstavnici Računskega sodišča opozorili na stališče Računskega sodišča, da finančni leasing spada med zadolževanje in da občine potrebujejo soglasje Ministrstva za finance, kljub temu da MF finančni leasing ne smatra kot zadolževanje. Prav tako sta opozorili na doslednost pri pripravi proračuna in zaključnega računa, saj so pri reviziji v NRP-jih občin bili navedeni projekti, ki so bili že zaključeni, ali so imeli navedeno vrednost 0.

V drugem vsebinskem sklopu sta predstavnika Ministrstva za finance predstavila postopek uvrščanja projektov v NRP. V sklopu predavanj je bila opravljena razprava, kako se uvršča v NRP projekte, ki so financirani iz različnih virov, ter kako se takšen projekt vodi v proračunu.

V zadnjem delu je bilo predstavljeno upravljanje z dolgom v času nizkih obrestnih mer. Prisotni so se lahko seznanili z zadolženostjo države in s pogoji  zadolževanja Slovenije. Prisotni so prav tako prejeli ogromno uporabnih informacij o upravljanju z dolgom tako državnega kot občinskega. Na spodnji povezavi vam posredujemo gradivo na temo zadolževanja, saj smatramo, da je uporabno za vse občine.

Upravljanje z dolgom MF Knez

 


Nazadnje posodobljeno: