• Domov
  • Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021

Na spletnih straneh Državnega zbora je bil objavljen Vladni Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021.

Besedilo prilagamo TUKAJ.

S predlaganim zakonom se, poleg vsebin za katere že ZJF določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, urejajo še:
˗ poraba in vračila namenskih sredstev EU,
˗ predplačila,
˗ financiranje ustanov,
˗ posebnosti v zvezi z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja,
˗ povprečnina,
˗ priprava finančnih načrtov za neposredne uporabnike proračuna,
˗ politika zaposlovanja,
˗ določitev letnega dodatka za upokojence.

Mnenje na besedilo predloga nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do torka, 15.10.2019.


Nazadnje posodobljeno: