• Domov
  • Priporočila glede priprave podatkov o namenski rabi prostora za potrebe ZMVN-1

Geodetska uprava RS bo skladno z ZMVN-1 v jeseni leta 2019 izvedla poskusni izračun vrednosti in javno razgrnitev modelov vrednotenja. Za poskusni izračun vrednosti bodo uporabljeni podatki o nepremičninah, ki so bili evidentirani v geodetskih evidencah na dan 27. junij 2019.

Geodetska uprava RS  in Ministrstvo za okolje in prostor sta opravila analizo prejetih podatkov o namenski rabi prostora, ki ste jih občine v preteklem obdobju posredovale Geodetski upravi RS  in ugotovila razlike v njihovi kakovosti. Osnovna ugotovitev je, da je kakovost podatkov prvenstveno odvisna od same vrste prostorskega akta s katerim je občina uveljavila namensko rabo prostora (občinski prostorski načrt ali še veljavne t.i.  prostorske sestavine občinskega plana).

Analiza je pokazala tudi nepravilnosti v prejetih podatkih o namenski rabi prostora, ki so posledica:

  • neustrezne uporabe kategorizacije v šifrantu namenske rabe prostora,
  • neažurnosti podatkov namenske rabe prostora z vidika njihove trenutne veljavnosti,
  • nedoslednega in neustreznega upoštevanje navodil Geodetske uprave RS, ki se nanašajo na izmenjevalni format podatkov o grafičnih podatkih o namenski rabi prostora.

Da bi, za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin, še izboljšali kakovost podatkov o namenski rabi prostora, so občinam posredovali naslednja priporočila: TUKAJ.