• Domov
  • Ustanovna seja Komisije za digitalno preobrazbo

V Škofji Loki se je 26. septembra 2019 prvič sestala Komisija SOS za digitalno preobrazbo. Seja je bila tako spoznavne, kot izredno delovne narave. Pri predstavitvah novih članov in njihovih pričakovanjih od komisije je ob pričakovanih izmenjavah mnenj in izkušenj, bilo izpostavljenih več tem, od bolj prodornega in učinkovitega nastopa do raznih deležnikov ter obravnave posameznih predpisov do vzpostavitve temeljev za občinski oblak s podatkovnim centrom in knjižnico rešitev za občine. Pričakovanja in želje komisije so tako na strani izboljšanja digitalizacije občinskih uprav, kot učinkovitega izkoriščanja priložnosti, ki jih digitalni razvoj predstavlja za občanke in občane na različnih področjih, okolja, prometa ipd. Predsednik komisije za digitalno preobrazbo je župan Škofje Loke, Tine Radinja in podpredsednica Ksenija Dren, MO Velenje.

Komisija je pripravila izhodišča za sestanek, ki bo 8. oktobra 2019 ob 13.00 uri na Ministrstvu za javno upravo na temo priprave razpisa za občine, ki ga delovno imenujemo Razpis za IoT (IoT je internet stvari). Članice in člani komisije so glede na omejena sredstva v načrtovanju razpisa (12 mio eur) izrazili pričakovanja, da se v čim večji meri naslovijo izzivi povezani s pomanjkanjem digitalnih kompetenc v občinah, ter potrebe povezane z digitalnim razvojem oz. preobrazbo občin.

Članice in člani komisije so se dotaknili tudi predlogov pokrajinske zakonodaje in menili, da je vzpostavitev novih upravnih okolij odlična priložnost za vzpostavitev digitalnih regijskih centrov, ki bodo izvajali tudi vedno bolj zahtevne naloge občin, ki za to nimajo zaposlenega kadra s primernimi kompetencami.

Komisija je v nadaljevanju obravnavala vsebino Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ter obveznosti občin, ki izhajajo iz določil tega zakona. K udeležbi k tej točki sta bila vabljena gosta Jasna Močnik, MJU in Igor Miljavec, Predsednik Društva MDSS Nova Gorica, Pooblaščenec Lions klubov Slovenije za pomoč slepim in slabovidnim. Po predstavitvah in razpravi komisija občinam pri naročanju storitev svetuje previdnost in sodelovanje z društvi in združenji, ki zastopajo uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Občinam se priporoča udeležba na brezplačnem usposabljanju Spletna dostopnost za ranljive skupine uporabnikov za urednike in njihove razvijalce spletišč, ki ga organizira Upravna akademija.

Pod točko razno se je komisija seznanila še s stanjem projekta vključevanja storitev občin na portal eUprava, ter vprašanjem glede odprtih podatkov ter obveznosti občin iz Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (predvsem 10.b člen), kar bo tema prihodnjega sestanka.


Nazadnje posodobljeno: