• Domov
  • 2. Forum Slovenske digitalne koalicije

V Hiši EU v Ljubljani je 26.11.2019 potekal 2. Forum Slovenske digitalne koalicije. Skupnost občin Slovenije je na forumu sodelovala kot predstavnica soustanoviteljev Slovenske digitalne koalicije, ki je bila ustanovljena konec leta 2016.

Takrat so izjavo o vzpostavitvi in sodelovanju podpisali takratni predsednik Vlade RS, predsednik Gospodarske zbornice, predsednik KOsRIS (Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov), predsednik Rektorske konference, predstavnik Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, glasnik digitalnih tehnologij in (v imenu lokalnih skupnosti) predsednik Skupnosti občin Slovenije.

2. Forum Slovenske digitalne koalicije je namenjen pregledu opravljenega dela v preteklem dvoletnem obdobju, oceni trenutnega stanja na področju digitalizacije in določitvi nalog za prihodnje dvoletno obdobje.

V uvodnem delu foruma so predstavniki deležnikov – soustanoviteljev koalicije podali poglede na aktualno stanje digitalizacije in naloge koalicije v prihodnje. Sledili pa so nagovori o strateških smernicah digitalizacije Slovenije in EU. V popoldanskem delu so predstavljene aktivnosti strateških skupin za Digitalne kompetence, Regulativo in okolje in za Digitalizacijo gospodarstva, sledila je zaključna okrogla miza o prihodnjih načrtih in nalogah Slovenske digitalne koalicije in sodelujočih deležnikov.

Na okrogli mizi je v imenu SOS sodeloval Gregor Košir, podžupan Občine Kočevje, medtem ko je v uvodnem delu zbrane nagovoril Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto. Forum se je zaključil z razpravo udeležencev in z uskladitvijo deklaracije o nadaljnji digitalizaciji Slovenije.