• Domov
  • 2. terenski ogled, Maribor

Srečanje Mreže občin v Mariboru za pripravo Odloka o izgledu naselij in krajine.