• Domov
  • Elektromobilnost v Kranju

Mestni svetniki v Kranju so sprejeli osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu (JZP) za izvedbo projekta »Električna mobilnost v Mestni občini Kranj«. V preteklih letih je mestna uprava že pričela izvajati številne aktivnosti na področju električne mobilnosti;

  • izposojo električnih koles,
  • polnilnice za električna vozila,
  • nameščeni sta dve sončni elektrarni,
  • izdelana je bila študija lokacij električnih polnilnic,
  • izveden popis voznega parka mestne občine in podobno.

Če želi mestna uprava še naprej predstavljati vzor na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, je prav, da postopoma prične nadomeščati obstoječi vozni park z električnimi vozili, po potrebi pa tudi vozila na druge alternativne vire. Predlog JZP predvideva izvedbo projekta postopne zamenjave občinskega voznega parka za električna vozila, postavitev električnih polnilnic in sončnih elektrarn na način, s katerim se bo investicija pokrila s prihranki zaradi znižanja stroškov. Predlagani odlok določa obveznosti koncesionarja ter postopek njegove izbire. Ta poteka s postopkom konkurenčnega dialoga. Odlok med drugim določa pogoje in merila za izbor koncesionarja, vzpostavitev in trajanje koncesijskega razmerja, prenehanje in ostale elemente koncesijskega razmerja.