• Domov
  • Izvajanje teritorialnih pristopov v novem programskem obdobju 21-27

27. novembra 2019 je na SVRK potekal sestanek, ki sta se ga iz SOS udeležila Simona Kašman, članica Delovne skupine za pripravo Programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021 – 202 in Damjan Jaklin, predsednik komisije SOS za razvojne projekte.  Na sestanku so obravnavali dve temi, izvajanje teritorialnih pristopov v novem programskem obdobju 2021 – 2027 in administrativna usposobljenost.

Na SVRK so ocenili, da obstoječ instrument CTN deluje dobro in bi ga bilo smiselno razširiti na funkcionalna urbana območja (FUO) tudi izven mestnih občin, kar je bil tudi pisni predlog SOS. Ker finančni razrez še ni znan in je odvisen od več dejavnikov, je SVRK predstavil predlog delitve sredstev v odstotkih in sicer 6 % za mestne občine, 4 % za občine FUO in 1 % za CLLD. Pri tem so povedali, da FUO nima v naprej določenih meja, ampak se opredeli glede na vsebino ukrepanja, kar bi v praksi pomenilo različne meje za različne vsebine. Urbana naselja se bi tako komplementarno naslavljala z razvojem podeželja ob zasledovanju cilja, ki je priprava strateških projektov s katerimi dejansko naslavljamo razvojne razlike, ki nastajajo na NUTS3 ravni. Za CLLD ne predvidevajo sprememb, Trajnostne urbane strategije (TUS) bodo še vedno ključne podlage, osnove zanje pa so strateški deli Regionalnih razvojni programov (RRP), ki vključujejo vse strateške dokumente na ravni FUO. Omenjene so bile tudi celostne prometne strategije (CPS) kot del TUS. Zapisnik še čakamo.


Nazadnje posodobljeno: