• Domov
  • Predlog porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2020

Obveščamo vas, da je na portalu eDemokracija objavljen predlog predpisa:

ODLOK O PROGRAMU PORABE SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE V LETU 2020

Sredstva Sklada za podnebne spremembe so del proračuna Republike Slovenije, ki imajo namen prispevati k blaženju (tj. zmanjševanju emisij toplogrednih plinov) podnebnih sprememb in prilagajanju nanje (na vplive podnebnih sprememb).

Program za leto 2020 je zastavljen tako, da so v poglavju Upravičeni nameni porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2020 prikazani upravičeni nameni in navedeni ukrepi, ki se bodo izvajali v letu 2020.

Preglednica namenov porabe in ukrepov Sklada za podnebne spremembe v letu 2020 – prenosi obveznosti, dodana sredstva na ukrepih in novi ukrepi (v mio EUR).

Vaše predloge lahko sporočite do 28. 11.2019 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.