• Domov
 • Predlog Zakona o katastru nepremičnin v medresorskem usklajevanju – PODALJŠANJE ROKA

V medresorsko usklajevanje je bil dan predlog Zakona o katastru nepremičnin (EVA 2018-2550-0116), ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

 1. PREDLOG_ZAKON O KATASTRU NEPREMIČNIN
 2. MSP_test_ZKN
 3. Nacrt_in_ukrepi
 4. Ocena_ucinka
 5. P1_pr_osn_ vodenje
 6. Prav _osn_BONITETE
 7. P1_MERILA ZA BONITIRANJE ZEMLJIŠČ
 8. P3_ prav_osn_ vodenje
 9. P4_Način določitve uporabne površine dela stavbe
 10. Priloga 5 – obrazci, na katerih se izdelajo elaborati
 11. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz katastra nepremičnin in registra naslovov
 12. Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot
 13. Prav_osn_RPE_P1
 14. Pravilnik o Komisiji za presojo strokovne napake
 15. Pravilnik o načinu vodenja podatkov katastra nepremičnin
 16. Šifranti katastra nepremičnin
 17. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence državne meje
 18. Pravilnik_IZPIT_osn

ZKN bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US, 61/17 ZAID, 7/18 in 33/19). Vzporedno s pripravo ZKN poteka Program projektov eProstor, ki vključuje projekt »Informacijska prenova nepremičninskih evidenc«, katerega cilj je informacijska prenova nepremičninskih evidenc (zemljiškega katastra in katastra stavb, registra prostorskih enot, evidence državne meje). Ta bo zagotovila ustrezno informacijsko podporo poslovnim procesom za učinkovito in ažurno evidentiranje podatkov o nepremičninah, za vzpostavitev učinkovitih in kontroliranih povezav z zemljiško knjigo ter povezovanje z drugimi zbirkami prostorskih podatkov. Uvedba prenovljenih informacijskih rešitev je pogojena s sprejemom ZKN in obratno, ZKN bo mogoče uvesti šele z implementacijo prenovljenih informacijskih rešitev. Z izgradnjo informacijske podpore bodo zagotovljeni pogoji za kontroliran vnos sprememb in boljšo povezanost podatkov in s tem posredno tudi za kakovost podatkov v prihodnje.

Vaše pripombe nam lahko sporočite do PETKA, 20.12.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si ali po tem roku, do 31.12.2019 neposredno na naslov gp.mop@gov.si ali pisarna.gu@gov.si.