• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika

V obravnavi na Državnem zboru je Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika.

Predlagane spremembe stvarnega prava po eni strani sledijo potrebam poslovnega prometa, po drugi strani pa bodo predlagane dopolnitve etažne lastnine in nova ureditev povezanih nepremičnin omogočile ureditev razmerij, ki se v poslovni in življenjski praksi že oblikujejo, vendar s pomočjo drugih, za to manj primernih institutov stvarnega prava. S predlogom zakona se odpravljajo tudi nekatere nedoslednosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve.

Poglavitne rešitve, ki jih Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika prinaša, so:

  • Opredelitev, da živali niso stvari, ampak živa bitja
  • Prenova oziroma dograditev etažne lastnine in etažni lastnini podobnih položajev
  • Prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
  • Spremembe na področju nepravih stvarnih služnosti v javno korist in stavbne pravice

Celotna vsebina predloga je dosegljiva TUKAJ.

Vaše predloge in komentarje nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 19. 12. 2019.