• Domov
  • Predstavitev Tehnologije za čiščenje zunanjega zraka

Občina Sežana v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na predstavitev tehnologije za čiščenje zunanjega zraka in sicer naprave podjetja SYSTEM SOLUTIONS iz Camposanpiera (Padova). Predstavitev bo potekala na sedežu OBČINE SEŽNA , Partizanska cesta 4, SEŽANA DNE 21.11.2019 ob 10h.

VABILO

Gradivo v izvirniku:

(https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2019/09/system-solutions-ita.pdf)

 

(prevod) MESTO KI DIHA

V majhnih in velikih mestih onesnaževanje ozračja predstavlja predvsem droben prah, to je mešanica trdnih in tekočih delcev, ki imajo majhnost kot posebno lastnost.

Glavni izvor finega prahu je zgorevanje goriv za industrijske ali transportne namene. Njihova sestava je zelo raznolika in se lahko vežejo s kemičnimi spojinami, kot so žveplov dioksid, ogljikov monoksid, dušikovi oksidi in ostanki zgorevanja ogljikovodikov. Z zdravstvenega in okoljskega vidika so najbolj zahrbtni tisti prašni delci, katerih premer je manjši od 10 mikronov, običajno znan kot PM10 (iz angleščine Particulate Matter), saj lahko globlje prodrejo v dihala do pljuč in tu odložijo škodljive snovi, ki jih transportirajo.

Poleg tega 60% PM10 sestavljajo tako imenovane PM2.5 prašne delci s premerom do 2,5 mikrona. V tem primeru je tveganje za zdravje še večje, saj prašni delci lahko dosežejo pljučne mehurčke in od tam prodrejo direktno v kri.

Postaja lahko filtrira vse te vrste trdnih delcev, različnih tipologij. Zadrži lahko tudi onesnažene pline ter izpuste, ki so onesnaženi z tako imenovanimi nano delci.

 

Čiščenje onesnaženega zraka

Postaja je opremljena z inovativnim sistemom filtriranja, ki vam omogoča čiščenje zraka vaših mest z radijem delovanja 350 m in površino okoli 400.000m2. Zahvaljujoč se tej sodobni tehnologiji filtrirna postaja nenehno sesa onesnažen zrak, zadržuje droben prah in vonjave, čisti zrak pa se vrača v ozračje.

Majhna velikost, primerljiva z velikostjo avtomobila, omogoča namestitev filtrirne postaje na kateri koli ulici ali trgu.

Računalniški sistem omogoča daljinsko spremljanje funkcij filtrirne postaje v realnem času.

Podatki o obratovanju filtrne postaje se posredujejo tako servisnemu centru kot pristojnim organom, ki so pooblaščeni za nadzor kakovosti zraka.

Okoljska merilna naprava, integrirana v postaji, je sposobna analizirati, zbirati in prenašati podatke o dejanski sestavi filtriranih nečistoč.

Podatke o masi in velikosti delcev, prisotnih v zraku, razčlenjenih po velikostni in razredih, vključno s PM10 – PM2.5, zazna okoljski merilni aparat in pošlje servisnemu centru vsakih 6 sekund.

Učinkovitost postopka filtriranja je zagotovljena z avtomatiziranim procesom pranja filtrov. Na ta način osvojimo dve prednosti: omejimo vzdrževanje naprave na minimum in zagotovimo kvalitetno in trajno filtriranja zraka skozi čas.