• Domov
  • Spremembe Energetskega zakona v javni obravnavi

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele zakona za javno obravnavo. Razlogi za novelo so v uskladitvi z evropsko zakonodajo in zakonsko podlago za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države.

Spremembe, uvedene s to direktivo, ki bodo prenesene v EZ-1, bodo zagotovile, da se bodo pravila, ki veljajo za prenosne plinovode med državami članicami EU, uporabljala tudi za prenosne plinovode iz držav članic EU v tretje države in iz njih. Republika Slovenija je sicer geografsko obkrožena z državami članicami EU in plinovodov, ki bi jo povezovala s tretjimi državami sicer nima (je tudi relativno majhna verjetnost, da jih bo kdaj imela), toda obveznost prenosa direktiva vseeno obstaja.

S predlagano spremembo EZ-1 se dodaja tudi nov 381.a člen, v katerem je dodana zakonska podlaga za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države (npr. dodelitve subvencij za nakup vozil na alternativna goriva). Predlagani člen ne prinaša obveznosti za državo (niti za kogarkoli drugega) in daje zgolj zakonsko podlago in možnost, da država izvede omenjene ukrepe v kolikor bodo obstajala razpoložljiva finančna sredstva.

Občine lahko morebitne pripombe na predlog zakona pošljete na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si najkasneje do 5. 12. 2019, ali neposredno pripravljavcem na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 6. 12. 2019.

Več o tem na tej povezavi.