• Domov
  • Delavnica Kako pripraviti občino na tveganja in kako se odzvati v primeru nastanka naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb

V okviru projekta SOLICRIS (Solidarnost v kriznem času) smo izvedli delavnico z naslovom Kako pripraviti občino na tveganja in kako se odzvati v primeru nastanka naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb.  Na delavnici je bil predstavljen projekt, nato pa so predavatelji predstavili možne scenarije za nastanek naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb. V nadaljevanju smo v delavnici oblikovali možne scenarije in nevarnosti, ki bi lahko nastali zaradi podnebnih sprememb (vročinski valovi, onesnaženje pitne vode zaradi dviga temperature, suše, poplave, povečanje invazivnih tujerodnih vrst, …).

V drugem sklopu delavnice je bil predstavljen sistem vodenja odziva na naravne nesreče imenovan ICS (Incident Command System) in njegova uporaba v praksi. Sledila je predstavitev praktična uporaba sistema v občini Kamnik.

Ob koncu drugega dela je bil izdelan odziv sil ZIR v primeru napovedi ARSO za vročinski val s temperaturo nad 40 stopinj Celzija.

V tretjem sklopu je bil predstavljen Evropski sistem civilne zaščite, ter vodenje odzivov na naravne nesreče po načelih ICS. Predstavljena so bila tudi druga orodja za podporo pri vodenju.

Več o projektu si lahko preberete na facebook strani projekta.

PPT predstavitve se nahajajo na spodnjih povezavah:

Predstavitev projekta SOLICRIS

Pričakovani učinki podnebnih sprememb na prebivalstvo in sektorje na nivoju lokalnih skupnosti – dr. Barbara Čenčur Curk

Vodenje odziva na nesreče  ICS vodenje – dr. Primož Banovec

PRIMER UKREPANJA OB NEURJU 2008 – Brigita Vavpetič

Predstavitev osnov Transnacionalne solidarnosti EUCZ-Miha Mohor

Orodja za podporo vodenja odzivov – dr. Primož Banovec


Nazadnje posodobljeno: