• Domov
  • Ocena ogroženosti Republike Slovenije zaradi pojava posebno nevarnih bolezni 3.0

Uprava RS za zaščito in reševanje je ob pomoči Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravila novo verzijo (3.0) Ocene ogroženosti Republike Slovenije zaradi pojava posebno nevarnih bolezni živali. Konceptualno nova verzija ocene sledi predhodnima dvema. Spremembe glede na verzijo 2.0 te ocene so številne, najpomembnejše in najobsežnejše pa so tiste v povezavi s spremenjenim številčnim stanjem posameznih skupin rejnih živali. Natančnejši opis sprememb je naveden na straneh 4 in 5 osnutka ocene.

Novo verzijo (3.0) Ocene ogroženosti Republike Slovenije zaradi pojava posebno nevarnih bolezni živali najdete TUKAJ.

Morebitne predloge in dopolnitve v zvezi z oceno nam posredujte najpozneje do petka, 10. januarja 2020 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.