• Domov
  • Pojasnilo MOP in MZI – nekategorizirane ceste

Na povezavah prilagamo stališči Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za okolje in prostor glede tolmačenja določb Zakona o cestah, Gradbenega zakona in nekategoriziranih cest:

Iz dopisa MZI izhaja, da nekategorizirane ceste ni mogoče smiselno šteti za javno cesto, ker taka cesta ni kategorizirana in ni javno dobro. Zato tudi MOP spreminja svoje stališče glede dokazila o pravici graditi na takšni nekategorizirani cesti (stališče MOP z dne 2.9.2019), torej za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v taki cesti soglasje upravljavca ne zadostuje, kar sicer omogoča 3. odstavek 35. člena Gradbenega zakona.