• Domov
  • Pravilnik o posebnih enotah vrednotenja – medresorska obravnava

Na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je bil pripravljen Pravilnik o posebnih enotah vrednotenja, ki podrobneje ureja podrobnejši način oblikovanja posebnih enot vrednotenja ter podrobnejši način razdelitve vrednosti posebne enote vrednotenja na enote vrednotenja, ki sestavljajo posebno enoto vrednotenja, po vrstah posebnih enot vrednotenja.

S tem pravilnikom se  tako podrobneje opredeljuje, katere nepremičnine oziroma njihovi deli sestavljajo PEV, ki se v skladu z ZMVN-1, vrednotijo z modeli za posebne enote vrednotenja – modelom za bencinske servise (PNB), modelom za elektrarne (PNE) oziroma modelom za marine in pristanišča (PNP). Prav tako se določijo in uredijo pravila za razdelitev posplošene vrednosti PEV na njihove posamezne sestavne dele.

Razlog za ponovno medresorsko obravnavo je sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah ZMVN-1, ki zagotavlja vsebinske okvire za določitev PEV in daje podlago za podrobnejše urejanje s podzakonskim aktom. S tem so odpravljeni tudi razlogi za nasprotovanje sprejemu pravilnika, ki je bil posredovan v medresorsko obravnavo v mesecu marcu 2019.

Besedilo pravilnika prilagamo TUKAJ.

Pripombe na pravilnik nam lahko pošljete do srede, 15.1.2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.