• Domov
  • Usmeritve glede obravnave lokacijskih preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je pripravil usmeritve glede obravnave lokacijskih preveritev (v nadaljevanju: LP) za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev.

Usmeritve zajemajo:

  1. Pravno podlago
  2. Namen lokacijske preveritve
  3. LP v primeru OPPN
  4. Uporabo LP za odstopanje od PIP določenih z OPPN
  5. Usmeritve za odločanje o LP v primerih OPPN

Glavni namen LP je večja prožnost prostorskega načrtovanja v primerih, ko se legitimni interesi v prostoru ne morejo udejanjiti, ker jih prostorski akt ne predvideva. Z LP se individualne potrebe v prostoru, ki so nove ali pa v manjši meri odstopajo od predvidenih, ustrezno prostorsko preverijo in nato kot take predstavljajo podlago za nadaljnje projektiranje.

Celotno pojasnilo lahko preberete na povezavi TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: